Ganska upprörande, juh

14 Nov

Kollision med mina egna vanor

13 Nov

(Jag hittade nedanstående text i ett dammigt hörn av mitt Google Drive-konto. Det är en gammal krönika från i våras som aldrig blev publicerad. Well, på min egen blogg är jag redaktör, så håll till godo.)

Jag har under den senaste tiden haft det tveksamma nöjet att få min psykologiska profil som spelare utförligt granskad. Med en brännande blick värdig Sauron själv har min psykoanalytiker vare sig backat för intima sanningar eller ansett någon detalj vara för liten. ”För vetenskapen” har han förklarat sina avsikter. ”Var är tårtan?” har jag tafatt undrat. Resultatet av den utförliga genomgången av min hjärnas samtliga skrymslen, märk väl ur ett spelperspektiv, är nedslående.

”Fäster onödigt fokus vid petitesser” (Ska du säga, din snokande skrynkelfarbror!) lyder ett omdöme. ”Uppvisar anmärkningsvärda svårigheter att bryta invanda tankemönster” heter det längre ner i rapporten. Det fortsätter likadant, sida upp och sida ner. 17 Megabyte av själskrossande antismicker i Word 2000-format. Min psykoanalytiker tycks inte omfamna nymodigheter utan vidare.

Så slår det mig för ett ögonblick: Det är kanske honom det är fel på? Är jag ett kärnfriskt offer för en klåpare till hjärnskrynklare? Sedan minns jag. Visst sjutton, det är ju jag själv som är psykoanalytikern. Jag knölar ihop förhoppningen om mental hälsa och kastar den i papperskorgen, sedan lägger jag ”Svår personlighetsklyvning” till listan över mina mentala problem.

Vad jag faktiskt har försökt ägna mig åt på sistone är att försöka ta ett steg tillbaka när jag spelar, för att försöka hitta eventuella ovanor eller tråkiga mönster. Det låter kanske överambitiöst eller pretentiöst. ”Varför kan man inte bara spela och ha roligt?”, liksom. Men det är just det som är grejen. I likhet med alla andra gör jag massor av saker slentrianmässigt. Kan jag bryta bara några sådana mönster är jag säker på att jag har igen eventuellt förlorat nöje mångfalt genom att kunna se på framtida spelupplevelser med mer öppna ögon.

Paradexemplet på ett invant mönster som jag alltid varit medveten om, men som jag tidigare inte riktigt förstått vidden av, är mitt sätt att angripa näst intill alla strategispel av så kallad 4X-modell. Det vill säga storskaliga spel som handlar om att balansera forskning, utforskning och krigföring i kamp med rivaliserande nationer, lag eller raser.

Här har jag sedan urminnes tider, alltså nittiotalets mitt, alltid haft samma fokus: Forska, forska, forska. Alla bra spel ur den här skolan har det gemensamt att det finns massor av vettiga strategier för att nå världsherravälde. Så varför försöker jag alltid utplåna mina motståndare genom teknologisk överlägsenhet, snarare än med enorma arméer eller listig diplomati? Och detta alldeles oavsett om skådeplatsen är Jorden i Civilization eller världsrymden i Master of Orion. Vad säger det om mig?

Tja, riktigt så långt som till svaret på frågan ”Varför?” har jag ännu inte hunnit men det har heller inte varit mitt syfte. Poängen är att en liten medveten ansträngning numer resulterar i att jag ser underbara sidor av Civilization V som tidigare helt gått mig förbi. På liknande vis inser jag plötsligt hur mycket mer jag hade uppskattat Vanquish om jag inte använt den tunga kulsprutan 90% av tiden. Dessutom har jag fått nya insikter i varför mitt anfallsspel i NHL 13 tenderar att bli ganska enformigt.

Allt detta efter några veckors arbete med att identifiera ett mönster, samt kritiskt granska mina spelvanor efter dess förekomster. Ett lovande resultat efter en ganska blygsam arbetsinsats. Jag hoppas därför på liknande framgångar för mitt nästa projekt ”Köp inte allt du ser med reaprislapp, du hinner ändå aldrig spela allt.” Man kan ju alltid hoppas.

Något mer lättläst inlägg – ett strålande intro

12 Nov

Hur kände du då du första gången startade igång Papers, Please? För du har väl spelat Papers, Please?

För egen del kan jag bara beskriva introskärmen som ren och skär förhäxning, av allra bästa sort. Att en 80-talskommunismsimulator så perfekt lyckas fånga både stråk av en ångestfylld, svunnen verklighet och tidsenlig pixel- och ljudperfektion är så jävla vackert i sig. Det är briljant utfört varje enskild sekund, men på något vis lyckas ändå introskärmen stå ut. Sällan har ett stycke text känts så här hotfull.

Den unga spelkritiken del 1: kanoniseringen

11 Nov

Under de åtta månader som gått sedan jag skrev om spelbranschen på regelbunden basis har jag ömsom veckat pannan, djupt försjunken i funderingar på spelmediet i stort och ömsom aktivt sett till att tänka på annat. Det har gått riktigt bra, båda delar. Med detta sagt är det naturligtvis upplagt för att bli sågad jäms med fotknölarna när jag nu har tänkt försöka mig på att portionera ut frukterna av dessa omsorgsfullt vårdade tankar i några blogginlägg. Men det skiter jag i. Jag vill för egen del nämligen mest se mina tankar i textform. Fast det är klart, all tänkbar respons vore skitrolig. Men först: irrelevant-bild-dags. Den här bloggen tenderar annars att bli ganska, eh, textig.

Sådärja, var var vi? Just det, spelmediet.

Bland det mest uttjatade som finns vad gäller analyser av spelmediet är att jämföra det med andra kultur- och underhållningsformer. Låt mig därför jämföra spelmediet med andra kultur- och underhållningsformer, men först några ord om huvudämnet. Spel som en någotsånär relevant underhållningsnisch har existerat i cirka 25-30 år. Naturligtvis kan vän av ordning invända med Pong, Magnavox Odyssey och andra sjuttiotalsdoftande ord. Men det var inte förrän NES gjorde intåg i svenska hem 1986 och sparkade till en boll som Commodore 64 fått att börja rulla något år tidigare, som spel på allvar började bli var mans angelägenhet. Åtminstone var man som var en del av en barnfamiljs angelägenhet.

Poängen här är att ett ungt medium också har en ganska ung självbild, författad av relativt unga människor med ett ungt… ni fattar. Nu är det förvisso så att påfallande många av de 50- och 60-talister som formade spelmediets tidiga år fortfarande spelar avgörande roller idag. Men för varje Keiji Inafune och Sid Meier finns idag tre sjuttiotalister och två åttiotalister som stigit till ledande roller i sina företag, eller helt sonika startat sina egna.

Bland kritikerna räknas de födda före 1970 på ena fotens fingrar. Bland de obeskrivligt och obegripligt populära Youtube-spelvideomakarna är den gamla journalistklyschan om att ”hitta en egen röst” i allra högsta grad aktuell, då målbrottet fortfarande är en realitet för många av de inblandade.

Så vart är jag på väg med allt detta? En diskussion om hur spelmediet ännu inte hittat sig självt, inte tagit ut svängarna tillräckligt? Nej, det är visserligen ett intressant diskussionsämne, men rör ett område där framstegen varit legio på senare år. Ingen omedelbar anledning till oro där, således. Vad gäller själva spelkritiken är problemet något större, även om där skett en betydande ökning av problematisering, akademisering (inte alltid av godo) och generellt medvetande. Men nej, det är inte heller detta som kommer uppta resten av detta inlägg. Jag är inte ute efter att peka finger eller klanka ner på någon.

Betänk istället att ledande speljournalister idag påfallande ofta är 30 – 35 år gamla, med gissningsvis ganska blygsamma ambitioner på att helt plötsligt sadla om till möbelsnickare eller operasångerskor. Vi kommer alltså att dras med Tobias Bjarneby och hans internationella kollegor i 30, kanske 40 år till. På gott och ont (mest gott). Detta i kombination med att det före denna generation tyckare och analytiker knappt fanns någon kritikertradition värd namnet, samt att de välformulerade texter som ändå letade sig ner på papper idag näppeligen finns lättåtkomliga för moderna läsare. Om de alls finns i digitalt skick.

Det är alltså ingen stor överdrift att hävda att spelkritik som litterär form uppstod runt år 1990. En naturlig följd av detta är det som fanns till buds vid denna tidpunkt låg väldigt bra till när sanningar skulle etableras. Och när man i nästa våg, ett decennium eller så senare, på allvar började blicka bakåt för att etablera förklaringsmodeller och skapelseberättelser, fick dessa gärna, i likhet med tidigare nämnda sanningar, gärna allmängiltig karaktär. Sällan var de fullständigt rigida – samla ihop fem random 35-åriga män på något större spelkonvent och be dem rangordna Contra, Mario och Mega Man som spelserier så får du säkert åtminstone tre olika svar. Men sätt dig ner med dem en längre stund och styr in samtalet på sådant som milstolpar i spelhistorien eller viktigaste producenter så är sannolikheten hög för rätt skaplig konsensusfaktor.

Så hur var det då med andra kultur- och underhållningsformer? Jo, populärmusiken – och inte minst bevakningen av den – har gått igenom något likartat, även om det skedde 30 år tidigare. Visst hade människor i alla tider njutit av allt ifrån barder med luta till kammarmusik och storbandsjazz. Men när Little Richard, Elvis Presley, med flera, gjorde entré så inleddes inte bara ett nytt kapitel i musikens historia, utan en hel romansvit. Inte så mycket på grund av dessa herrar, utan för att tiden var mogen. Ungdomar blev helt plötsligt kommersiellt intressanta och kulturellt inflytelserika, vilket i någon mån har förändrat hela västvärlden. Nu har musiker och initierade kritiker i alla tider varit noggranna med att påpeka att bakom varje megastjärna fanns fem influenser och tio låtskrivare – de jättar på vilkas axlar Elvis och de andra fått förmånen att stå. Men det har inte förhindrat kanoniseringsprocessen.

Nu förekommer ordet ”kanonisering” vanligtvis i sin ursprungliga betydelse: religiös helgonförklaring. Men ska här förstås som den organiska process som mynnar ut i en kulturell kanon – en mer eller mindre officiell lista verk som anses vara de allra viktigaste och estetiskt mest fulländade i sin genre. Pratar man litterär kanon dyker namn som Moliére, Sofokles och Schiller upp. Sätter vi istället fokus på en populärmusikalisk dito så är den starkt färgad av rock-, pop-, blues- och soulmusik ifrån 50-, 60- och 70-talen. Som av en händelse har den stark slagsida mot kulturformens själva födelse.

Naturligtvis har detta till viss del naturliga förklaringar: Ju nyare något är, desto svårare blir det att förstå dess relevans för sin eftertid. Och när Beatles släppte sin Revolver fanns i princip tio år av populärmusik att jämföra med, varför det inte var lika trångt i kanon som när Arcade Fire släppte Neon Bible 40 år senare. Någonstans här skönjs en antydan till det problematiska i etablerade sanningar. Sanningar som till råga på allt kan vara svåra eller till och med läskiga att utmana.

Du som läser detta känner säkert igen tankemönstret ifrån spelens värld. Pac-Man och Donkey Kong födde det moderna spelandet, Super Mario Bros. gjorde mediet omöjligt att inte ta på allvar, Doom fick en hel genre uppkallad efter sig, med mer sentida milstolpekollegor som Half-Life och Halo. Så vad är det jag försöker säga, är det dags att sluta ta dessa spel på så stort allvar? Nja, visserligen kan det aldrig vara en dålig idé att ifrågasätta sanningar med relevanta frågor, men min poäng är denna: Jag är ett barn av 80-talet. Just en sådan konsensusperson som de fem männen ifrån mitt blygsamma tankeexperiment ovan. Jag är uppvuxen i, delformgivare av och i någon mån slav under dessa kanoniserade sanningar. Förvänta er inga kvantsprång i spelförståelse från mig.

Styr istället blicken till de där målbrottskämpande Youtube-videomakarna, din systerson och din dotter. Till alla de som med 15, 20 eller 30 års större distans till spelkritikens genesis har, om inte färre förutfattade meningar, så i varje fall andra förutfattade meningar. Reagera inte instinktivt med ogillande eller överlägsenhet när någon ifrågasätter storheten i Gradius eller aldrig har spelat Final Fantasy VII – ta istället tillfället i akt och se det som privilegium att ta del av tankar från någon med helt andra referensramar än dina. Det finns nämligen inget rätt eller fel vad gäller vilket år en person råkar vara född. Och lika lite som dagens musiker är genetiskt mindre kapabla än 60-talets så är tidernas bästa plattforms- skjutar- eller basketspel knappast skapat ännu. Inte på långa vägar. För att inte tala om hur framtiden hyser oändliga mängder spelkännare som, trots att de ännu inte är födda, kommer säga hundra gånger mer insiktsfulla saker om detta medium än du någonsin kommer göra. Jobbigt, va?

Detta har stört mig i tre år.

7 Nov

Jag må vara en enkel människa med fåniga hang-ups. Men jag klarar inte av detta. Det stör mig varje gång det blir aktuellt, och det blir aktuellt ofta. Klart över 200 timmar vid detta lag. Nåja, nog ordat. Titta bara:

Civilization_5_logo

Det kan väl inte bara vara jag? Visst är det något vidrigt, ja nästan sjukligt över hur den högra delet av V:t ligger i linje med Z:t, medan I:t fuckar upp symmetrin totalt på andra sidan? Visst håller ni med? Visst? Hallå? HALLÅ?

Digitalspel

3 Nov

Digitalspel. Digitalspel. Digitalspel. Jag trivs med det ordet. Det är annars ett jävla gissel att få folk att enas om ett bra ord för det vi alla syftar på med beteckningar som ”Datorspel”, ”Dataspel”, ”Dator- och tv-spel” och en uppsjö andra. De två förstnämnda har inte bara problemet att de är snarlika, men med rätt hyggliga argument var för sig (Jag föredrar naturligtvis det förstnämnda, men minns t.ex att den svenska branschorganisationen heter Dataspelsbranschen). Det signalerar ju också viss slagsida för PC, Mac och Linux, även om alla andra spelmaskiner ju allra högsta grad är just datorer. Nackdelarna med ”Dator- och tv-spel” är väl egentligen två. Det är dels rent klumpigt (Lex ”hon eller han”), men lyckas också missa de allt viktigare mobilplattformarna, trots en skenbart större bredd.

Så vad ska vi då använda för begrepp som är såväl enkelt som självförklarande och täcker in alla tänkbara elektroniska spelplattformar? Tja, har du inte listat ut vilken kandidat jag tänker föra fram vid det här laget vill jag nog helst inte kännas vid dig, men för att ägna mig åt lite upprepning:

Digitalspel.

Sug bara på det ordet. Finns det någon som kan påstå att Candy Crush Saga på Facebook, Year Walk på IOS, Double Dragon på Master System eller Battlefield 4 på PC känns som att de inte ryms under det paraplyet?

Trodde väl det. Digitalspel it is.

Två män, en baby, fjorton avsnitt

3 Nov

Någon gång i samband med att denna blogg föll i något slags Törnrosasömn började jag poddcasta på cirka veckobasis med Jesper Karlsson och Marcus Löfström. Sedan dess har sommar blivit höst, vilken i sin tur gissningsvis också den snart är redo att lämna årstidsstafettpinnen vidare. Vårt poddande har dock oförtrutet fortsatt sprida sommarvärme i alla (nåja, vi har väl inte Fredrik & Filip-siffror, ännu) lyssnaröron. Fjorton avsnitt har det blivit, vilket jag inte vet om jag hade trott från första början.

Nå, vi lyckas kanske inte alltid få ut ett nytt avsnitt per vecka, även om vi portionerar ut uppehåll på 15-20 dagar ibland, som för att spä på efterfrågan efter våra röster och analyser. Hör du till den skara läsare som läser mig men som av någon anledning missat podden? Först och främst: Skämmes, för fan. För det andra: Vi huserar numer här.

Jag ska nog faktiskt nåla fast den länken på en välupplyst och synlig plats också. Lyssna gärna. Vi pratar mest om spel, näst mest om hockey och väldigt sällan om geparder.

Kan vi ställa några grundläggande krav?

1 Nov

Sofia Juvel, nöjeschef på Gävletidningen Arbetarbladet, skriver i ett blogginlägg från igår om sin redaktions beslut att inte bevaka det turnerande spektaklet Ladies’ Night (Evenemanget som sådant har tydligen missat apostrofen i sitt namn, men jag känner mig generös och bjuder dem på den). En ganska vettig ståndpunkt, kan jag tycka. Inte minst med anledning av den förmodade artistiska kvalitén, är min högst individuella ståndpunkt (Juvel är dock tydlig med att lyfta fram att detta inte spelar in i redaktionens beslut – en ståndpunkt som känns rimlig, ur ett redaktionellt perspektiv).

Jag tänker inte ägna någon ytterligare tid att skriva om sakfrågan. Mitt fokus hamnar istället på läsarkommentarerna. I skrivande stund räknar jag till 11 positiva och 12 negativa kommentarer. Ha då i åtanke att jag – klokt eller ej – bestämt mig för att binärt klassificera samtliga kommentarer på detta vis. Där fanns nämligen något enstaka tveksamt fall. Nå, kommentarerna ser ut att godkännas i högt tempo för tillfället, så antalet har säkert ökat betydligt när jag publicerar detta.

Jag har väl egentligen inte så mycket att säga om folks ogillande av blogginlägget som sådant. Visst kan jag tycka det är obegripligt att det finns människor som inte skriver under på snart sagt vartenda ord i texten, men folk tycker ju som bekant olika, oavsett om samtalsämnet är Palestinafrågan eller om huruvida man bör tvångsmata föräldralösa pandaungar med infångade peruanska gatubarn.

Nej, det som istället fångar min uppmärksamhet, trots att ser det upprepas till leda så snart jag kastar mig in i någon form av diskussionstråd på det intrikata nätverk av piratkopieringsmaskiner vi kallar ”internet”, är sandlådenivån på mothuggen. Ett av de kritiska inläggen är hyggligt välformulerat, även om jag tycker att resonemanget har klara brister. Ytterligare något annat har ett anslag som hade kunnat bytas ut till vettig kritik. Resten av den uppiskade folkliga upprördheten är istället av typen:

”Vilken fjant du är!”

”Du är ful”

”Vilken vänsterpropaganda”

”Detta är skrattretande”

Och någonstans tänker jag att kanske borde jag ta mig uppgiften att plocka upp lans och banér tillhörandes landets svensklärarkår och bildligt sparka bakut i form av följande frustrerande skara ord: Ska det vara så jävla svårt att argumentera för sin sak? Att ta sig åtminstone ett par minuter till att försöka mejsla ut vad man menar, så att en utomstående förstår?

Jag tror nämligen att kommentarsfälten och den ständigt närvarande, påpassade och disktuerade journalistiken i grund och botten är något positivt. Men en sliten klyscha låter att ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Nå, ingen internetdiskussion är heller bättre än dess svagaste inlägg, något förenklat. Det är nämligen alltid en lågoddsare att just dessa inlägg är de som delar av diskussionen i, gärna ointressanta, sidospår som stjäl behövligt fokus ifrån den ursprungliga rubriken.

Är det verkligen så illa ställt med gemene man att hen inte kan skriva en någotsånär argumenterande text? Någon kanske invänder med att ”Folk brukar sällan argumentera särskilt elokvent för sin sak i muntliga diskussioner heller” och visst, det är tveklöst sant. Skillnaden är dock milsvid mellan den omedelbara kommunikation som kännetecknar det talade ordet och med det skrivna ord som medför privilegiet att redigera, sudda, skriva om och läsa igenom innan man trycker på ”skicka”. Hur jävla svårt kan det vara?

Klart grabben ska ha en poddcast

23 Maj

Hej bloggen, det var länge sedan sist!

Jag ska inte trötta ut mina läsare med tråkiga detaljer om varför jag har skrivit så mycket på sistone, utan nöjer mig med följande lilla frestande munsbit: exjobb. Nu har jag dock inte ägnat all min vakna tid åt serverkonfigurering, nej! Jag har spelat in avsnitt ett av din nya favoritpoddcast också! Tillsammans med mina gamla kollegor från Gamereactor och tillika i varierande grad skäggiga lagmedlemmar i NHL 13:s mest firade onlinelag – Jesper Karlsson och Marcus Löfström – satt jag igår kväll och pratade i ganska exakt en timme. Temat för det inledande samtalet var givet: Microsofts premiärvisning av det kommande nöjesvidundret Xbox One. Men vi avhandlade givetvis mycket, mycket annat också. Som t.ex varför Uddevalla är en så genomusel stad och om inte Mike Haggar borde vara chef i alla företag. Jämt.

Så, vad heter vi? Why Två män och en baby of course!

I framtiden hoppas vi kunna dra oss tilbaka från våra vardagliga sysslor för att ägna oss åt poddcasten på heltid, eller i vart fall ha råd att köpa vettiga mikrofoner. Så se detta första avsnitt som vår första demotejp. Lagom briljant, lagom lofi. Avsnittet är vårt Misfits ”She” från 1977. Vår ”Clerks”. Poddcastvärldens konfirmatonslägershångel.

Saker som säkerligen kommer att ske snart är:

  • Sexigare URL. En domän är redan registerad, men inte aktiverad.
  • Någon form av dedikerad hemsida. Gissningsvis via WordPress.
  • En riktig grosshandlarbeställning  på servrar för att bemöta det massiva intresset från våra lyssnare, innan:
  • Itunes-registrering. Som dock kräver:
  • En logotyp.
  • Dessutom vill vi antagligen ha jinglar och sånt tjafs.
  • Vi hoppas på viss halt av Bobbo Krull i framtiden.

Lyssna på oss direkt här eller om det går slött den vägen, via torrent här.

Marcus blogginlägg om Två män och en baby

A WeBL shout-out

13 Maj

My regular readers will have to excuse this sudden outburst of fiendishly outlandish words (i.e. ”English”) but I want to write a thing or two (knowing me, a thing or twenty is more likely) about something that’s very dear to me, that also applies to an international crowd. I’m talking about a game that through my years of games writing and all the consoles I’ve bought, not to mention in fierce competition from strategic games such as poker and Blood Bowl still is unrivaled in terms of what it has meant to me. That game is WeBL – The Web Boxing League. It was never a game that spoke to your run-of-the-mill gamer or design afficionados. The entire thing resides on a website that remains virtually unchanged on the surface to this day, but which also was something of an eyesore even back in 2000 when I begun playing. It has no graphics, the learning curve is steeper than a graph of the American budget deficit over time, but it turned out those of us who once fell for its allure fell big time.

A good example of WeBL’s pigheadedness is the conflict between the name (it’s supposed to be pronounced wee-bul) and its internet domain – vivi.com. There’s a backstory to vivi that I’m not 100% read up on, but I know that it’s supposed to be short for ”virtual victories”, which at the same time says nothing and everything about what WeBL is all about.

So, why am I writing this? It all started with an email I received almost to the day one month ago. It was concise, but told me all I needed to know:

Subject: Hey Anfield!

Web is back!

Webl.vivi.com

See you soon!

Doc

”Anfield” was the name I went by over there. Or Anfield Road in all its completeness, named after the football arena of course. It was the name my seventeen year old self felt best reflected who I was when I first signed up back in April of 2000. It’s the name a lot of people (”a lot” meaning ” a few hundred”, I’m guessing) all over the world still know me as. And yet, I have only played the game sporadically since… probably since 2003 or so. I had a few comebacks after that, the last one in 2010 I believe. But I just never got back in the groove. It’s the strangest feeling. WeBL always felt like http://home but I was in many ways done with the whole thing. I’d had moderate success, made a bunch of friends – and perhaps just as many enemies, but there was little more for me to do there.

I had ”grown up” as a WeBLer when the greatest included names such as The Prodigal, Peekaboo, Simon Gagnon, Whiskycrow and others. Eventually, me and a small group of Scandis (Scandinavia was one of ~15 competitive regions in the game, and we always did stick together, even through our rivalries) broke through to the very top. I was never consistent up there, but I won me a few world titles. Others, such as Flat Out and Democratic Republic of Aggerud did better still. By then I was feeling detached. I didn’t keep up with the results. I have little or no relationship to Art of Pugilism, even though he supposedly is one of the greatest to have ever played the game. I think even Wilkie had heaps of success. Wilkie!

All of this competitiveness aside, no involvement anywhere near these levels could ever have been possible without the community. The forum software was horrible (still is). None of that fancy modern message board stuff. But rather one where posts would get deleted automatically if the topic was left inactive for a week. But that never mattered. I learned so much about politics and just thinking in general from The Hole, while Mace gave me first hand experience with how to handle intelligent assholes. Not to mention – Hooks got me hooked on the music of a band called Pixies – something I still thank him for to this day. But I would never say so to his face. The WeBL forums shaped me as an intellectual and as a debater. I’ll leave it up to the reader to decide how successful the site was in that respect.

For many reasons though, the Scandinavian community (and private forum) was even more special. Just thinking about some of these names now can almost bring tears to my eyes: Les Miserables, foxx, pym, Mixus Punchline, p.u.n.c.h, Nick’s Naughty Ninjas and a bunch more. Such awesome people. Such great minds. Princes of Scandinavia, Kings of Europe. All of them. And not to forget – the guys I actually did meet up with. In the summer of 2003 I was living in Stockholm and did meet four of the others – Slap Me Hard who also lived in the city, Hoops from Östersund as well as Flat Out who came in from Finland and the godfather of Scandinavian hangoutery himself – Pitypart from Denmark. We had beers in Rålambshovsparken, we had beers in a few bars, we had beers at Gröna Lund and we ate huge bacon burgers at Gullmarsplan. It was the best of times.

So what does it mean that WeBL is back? Well, as I understand it, the game had been offline for all of 2.5 years but is being rebooted. I’m not entirely sure of who’s involved, but I don’t think the game’s creator, Bruce Cota will be involved much longer. I could be wrong on that part though (did I mention it’s been almost 10 flubbergibbing years since I played this game seriously?). Oh, and while I’m on the subject of Bruce, let me just say I’m full of admiration of his skills in setting a super balanced and involving game up, as well as dedicating so much of his time in keeping it afloat. I know it might sound as if I’m giving him a hard time about site design etc. but none of those things ever mattered to me. Well, except the forum posts being deleted after seven days part maybe. Bruce is, was and always will be awesome.

Will the game come back to life on a grand scale? Well, there are those who think it will. Norwegian superstar Rotmo being one of them. And I sure as hell think it has all the opportunities in the world to do so. Will I still be around if things really take off? Who knows! I’m guessing it’s more likely I won’t be, to be honest. But there’s no use in speculating in that now. And hey, if somebody wants to make me stick around, all you’ll have to do is make sure everyone I’ve namedropped in this post comes back. That’ll do it.

A tiny part of those who’ve read all this way and still are somewhat curious about the game probably want to know what it looks like, how it plays. And I’ll try and dedicate a future blog post on that very subject. For now, all I’ll do is provide a few snippets from the report from my very first fight after the restart. A fight where my fighter Jumberg squared off against some guy from a gym I’d never heard of. A straw weight fight – the tiniest and petitest of weight classes. This is what the beginning of such a report looks like:

SUNDAY MAY 12, 2013

Used fight plan Anfield Slugger nostyle vs similar
Trained speed bag (SPD).

In this corner, standing 4 feet and 10 inches (147 centimeters) tall weighing in at 106 pounds (48 kilograms) with a record of 0 wins, 0 draws, and 0 losses fighting for Anfield Road out of Stockholm, Sweden is Jumberg!!

In this corner, standing 4 feet and 10 inches (147 centimeters) tall weighing in at 106 pounds (48 kilograms) with a record of 0 wins, 0 draws, and 0 losses fighting for Bullan`s ( TDC ) out of exeter, United Kingdom is Mitch Donald!!

This bout is scheduled for 12 rounds.


ROUND 1


Jumberg has 150.0 endurance points remaining.
Your tactics: aggressiveness = 4.0, power = 8.0, defense = 8.0, resting 0.0
You are trying to wear him out with body blows.

Jumberg comes out fighting and goes to the body.
Donald is counter-punching (counter-punching).


Jumberg probes with a straight right but Donald knocks it away and hits first with a left to the stomach. 

Jumberg fires a sweeping right but Donald slips it and strikes first with a clean straight right to the head. 

Jumberg lands an uppercut to the mouth. 

Jumberg throws a right but Donald slips it and counters with a left to the mouth. 


Jumberg lashes out with a sweeping right but Donald slips it and counters with a quick cross to the stomach. Donald annoys Jumberg with a quick jab to the chin. 


Jumberg hits with an overhand right to the eye. Donald covers up.
Jumberg throws a left but Donald knocks it away and strikes first with a quick left to the chin. 


Donald charges with an uppercut to the chest, but flails uselessly .
Donald throws a straight right to the ribs, but Jumberg hides behind his gloves .
Donald lands a quick left to the face. Jumberg jars Donald with a low blow! Boo! Boo!

Donald lashes out with a left to the stomach, but it”s short .

Jumberg hits Donald with an uppercut to the ribs. 
Jumberg catches Donald with a wild cross to the chest. Donald hangs on until the referee breaks them up.
Donald reaches with a jab to the mouth, but Jumberg blocks it .
Donald attacks with a roundhouse to the head. Jumberg covers up.BELL!

According to the Commentators:

Jumberg landed 15 of 36 punches — 10 power punches, 0 jabs, 5 rights. (55 points)
Mitch Donald landed 30 of 46 punches — 9 power punches, 12 jabs, 9 rights. (87 points)

Mitch Donald won the round 10-9 by landing more punches.

Mitch Donald is winning the fight 10-9.

Jumberg doesn”t need to rest.

Donald doesn”t need to rest.

Your fighter lost 10.0 points of endurance this round due to damage, and 0.5 points due to fatigue. He took 10.8 points of stun damage this round. He has accumulated 10 points of damage in the fight.

And here’s the end:

ROUND 10


Jumberg has 93.7 endurance points remaining.
Your tactics: aggressiveness = 5.0, power = 11.0, defense = 4.0, resting 0.0
You are trying to knock him out this round.

Jumberg dances around looking for a good shot (using the ring) and he”s head hunting.
Donald is counter-punching (counter-punching) and he”s head hunting.


Jumberg catches Donald with a sharp cross to the chin. 
Jumberg belts Donald with a strong hook to the head. Donald backpedals to his own corner.


Jumberg surprises Donald with a sharp overhand right to the stomach. Donald seems wobbly!! It looks like he might go down..
Jumberg reaches with a left but Donald slips it and hits back with a heavy straight right to the temple. Jumberg grimaces in pain.
Jumberg fires a roundhouse to the stomach, but Donald knocks it away .
Donald attempts a hook to the face, but Jumberg steps aside .
Donald jars Jumberg with a low blow! Boo! Boo!
Jumberg throws a quick hook to the jaw. Donald is hurt!! He falls into a clinch and the ref forces them apart!
Jumberg annoys Donald with a hook to the head. Donald probes with an uppercut to the head, but Jumberg quickly backs away .

Jumberg lands an overhand right to the mouth. 
Jumberg annoys Donald with a hook to the head. 

Jumberg lands a mighty left blow to the temple and Donald collapses!!

ONE!

TWO!

THREE!

FOUR!

FIVE!

SIX!

SEVEN!

EIGHT!

NINE!

TEN!
He”s out!!!
Jumberg wins by a Knock Out!!

Time: 1:07
Jumberg is obviously tired. He has bleeding over his left eye.

Donald can”t remember which corner is his. He has swelling around his right eye. He has a serious cut below his left eye. He has bleeding over his right eye.

Your fighter lost 6.3 points of endurance this round due to damage, and 4.0 points due to fatigue. He took 10.1 points of stun damage this round. He has accumulated 87 points of damage in the fight.

Poor Donald.

Okay, I think that’s it. I’ll just round things off with posting a picture of myself I just found on an old site that hosts pictures us players (”managers”) would send in for everyone to see. I think the picture may have been from 2003. Back in my attractive, sexy youth. Oh, and also, where’s Silver?anfield